Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2021

Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2021

Eno od oblik pomoči smo nudili 32 osebam. V letu 2021 smo prepoznali 2 žrtvi trgovanja z ljudmi ter 16 možnih žrtev trgovanja z ljudmi. V program Oskrba sta bili vključeni 2 osebi, v program (re)integracija 4 osebe, 6 oseb pa v program Podpore osebam v prostituciji in...
Dobili smo nagrado :)

Dobili smo nagrado :)

Švedska fundacija CHILD10 je prepoznala pomen in delo Društva Ključ na področju podpore žrtev trgovanja z ljudmi v Sloveniji ter izvajanja številnih preventivnih programov. Zelo smo veseli, ponosni in še dodatno motivirani, da nadaljujemo z našimi aktivnostmi....
20 let Društva Ključ

20 let Društva Ključ

Danes praznujemo dvajset let. Prisegamo na enake vrednote kot 22. novembra 2001: človečnost, strokovnost, znanje, razvoj, lojalnost, povezanost. Zahvaljujemo se vsem, ki ste kadarkoli pri nas poiskali pomoč in podporo in nam s tem izkazali zaupanje. Vemo, da vam je...