Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2021

Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2021

Eno od oblik pomoči smo nudili 32 osebam. V letu 2021 smo prepoznali 2 žrtvi trgovanja z ljudmi ter 16 možnih žrtev trgovanja z ljudmi. V program Oskrba sta bili vključeni 2 osebi, v program (re)integracija 4 osebe, 6 oseb pa v program Podpore osebam v prostituciji in...