Vabilo novim prostovoljcem in prostovoljkam

Vabilo novim prostovoljcem in prostovoljkam

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi vabi bodoče prostovoljne sodelavke in sodelavce na osnovno izobraževanje o trgovanju z ljudmi. Prijavite se lahko preko elektronskega naslova info@drustvo-kljuc.si, in sicer tako, da izberete termin, ki vam...

IZOBRAŽEVANJE MLADINSKIH DELAVCEV

Članice zveze Prava zveza (Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo za nenasilno komunikacijo, TOM telefon, DIC Legebitra, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Javni zavod Mladi zmaji in socialno podjetje Iz Principa),...

Aktivnosti za otroke

Tudi letos izvajamo številne preventivne aktivnosti, predvsem za otroke in mlade iz ranljivih skupin. Na plati v Zalogu v Ljubljani bomo izvedli poligon nenasilja in proti trgovini z ljudmi v obliki lova na zaklad, za romske otroke in mlade bomo izvedi preventivne...

Poročilo o delu za leto 2019

POMOČ IN PODPORA V LETU 2019 2 prepoznani žrtvi TzL, ena slovenska in ena tuja državljanka, obe izkoriščeni v prostituciji; 17 možnih žrtev TzL, med njimi 12 oseb ženskega in 5 moškega spola; 8 mladoletnih in 9 polnoletnih; 3 slovensko in 14 tuje državljanstvo; oblike...