Danes že štirinajstič obeležujemo evropski dan boja proti trgovini z ljudmi.
 
V preteklih letih smo na določenih področjih sicer dosegli izjemen napredek, saj lahko opazimo, da so vsem ključnim akterjem na področju boja proti trgovini z ljudmi in preprečevanja trgovanja z ljudmi v Sloveniji v ospredju žrtve različnih oblik izkoriščanja.
 
Celostno zasnovan sistem podpore torej obstaja. Vendar pa opažamo, da to ni dovolj. Kot država moramo izboljšati prepoznavanje žrtev različnih oblik izkoriščanja, spolov, starosti … izboljšati moramo učinkovitost kazenskopravnega sistema, da bodo vsi storilci in drugi, ki v izkoriščanju sodelujejo, učinkoviteje kazensko preganjani in za svoje kršitve obsojeni ter kaznovani tudi z odvzemom premoženja, pridobljenega iz izkoriščanja ranljivih posameznic in posameznikov. In kot družba moramo sprejeti odgovornost, da o vsakem zaznanem primeru obvestimo pristojne, da obsodimo tiste, ki sodelujejo v izkoriščanju ali pa se poslužujejo storitev, ki jih izvajajo izkoriščane osebe ter tako prispevamo k temu, da bodo osebe z izkušnjo trgovanja z ljudmi dobile realno možnost izhoda iz izkoriščevalske situacije.
 
Ko namreč mislimo, da smo v Društvu Ključ videli in slišali že vse, da nas primeri strokovno ne morejo več presenetiti in človeško prizadeti, takrat skozi naša vrata vstopi nov človek, ki ima izkušnjo izkoriščanja. In vsak nov primer je še bolj kompleksen, slišimo pričevanja o še hujših zlorabah, razvrednotenju, trpinčenju, poniževanju in teptanju človekovih pravic.
Naš fokus ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi je torej namenjen žrtvam.