Izjava za javnost ob evropskem dnevu boja proti trgovanju z ljudmi

  1. 10. 2019

Letos že 13. obeležujemo evropski dan boja proti trgovanju z ljudmi in 18 let od nastanka tako Društva Ključ – centra za boj proti trgovini z ljudmi kot medresorskega posvetovalnega telesa in kasneje medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi.

V 18 letih se je področje preprečevanja različnih pojavnih oblik trgovanja z ljudmi v Sloveniji razvijalo, okrepili smo programe podpore in pomoči žrtvam, izboljševali zakonodajo ter na sploh stremeli k žrtvam trgovanja z ljudmi usmerjen pristop obravnave, podpore in pomoči.

Vendar pa naše delo še ni dokončano in pogosto ugotavljamo, da teme, s katerimi se je pravzaprav pričelo prepoznavanje trgovanja z ljudmi v Sloveniji, ostajajo aktualne, kljub zaznavanju novih pojavnih oblik izkoriščanja. Pomembno je, da pozornost namenjano vsem pojavnim oblikam trgovine z ljudmi, torej tudi prisilnemu delu, prisilnemu beračenju, prisilnemu izvrševanju kaznivih dejanj, prisilnim porokam, služabništvu ter drugim izkoriščevalskim praksam, vendar pa ne smemo zanemariti tudi izkoriščanja prostitucije, ki še vedno ostaja velik problem in pri katerem ne zaznavamo izboljšanja – kvečjemu novi in novi ter bolj prikriti načini izkoriščanja oseb v prostituciji se pojavljajo, trgovci z ljudmi pa so vedno bolj inovativni in skušajo zaobiti zakonodajo ter ranljive posameznice, pa tudi posameznike, izkoristiti z namenom pridobivanja dobička. Na Društvu Ključ tudi menimo, da je skrajni čas, da vsi, tako predstavniki javnih institucij, zakonodajalci ter organi kazenskega odkrivanja in pregona kot nevladne organizacije ter širša javnost pričnemo z jasnim obsojanjem ključnega elementa v verigi izkoriščanja – uporabnikih storitev.

  1. 10. 2019 smo tako pripravili dogodek ob izdaji knjige Vidim jutra, avtorice Katjuše Popović, ki predstavlja glas naših uporabnic in uporabnikov in ki se osredotoča na zgodbe, izhodišča, življenjske situacije oseb, s katerimi delamo. V knjigi Vidim jutra je zbranih veliko malih in velikih trenutkov, usodnih korakov v izkoriščevalska okolja in pravih smeri za izhod iz njih. Vse je realno in resnično, izmišljena so le imena oseb, ki pa so prav tako resnične in so bile avtorici navdih. Izkoriščanje prostitucije, spolna zloraba, delovno izkoriščanje, prisilno beračenje, prevare, manipulacije, opazovalci, kriminalci, osebe z izkušnjo. Vse se prepleta, zapleta in na koncu razplete do te mere, da si lahko bralka oziroma bralec sam naredi zaključek in razmišlja, kam bo vsakega od njih življenje peljalo naprej. Uporabnice in uporabniki namreč sami v pogovorih, svetovanjih, življenju v varnem prostoru svetovalnim delavkam in prostovoljkam in prostovoljcem Društva Ključ razkrivajo svoja življenja, predstavljajo svoje izkušnje in opisujejo občutke, s katerimi so se soočale in soočali v času izkoriščanja. Marsikdo med njimi si šele v okolju, kjer se počuti varno, sploh upa ponovno začutiti.

Knjiga je nastala v okviru projekta Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi, ki ga že več kot deset let podpira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo. Projekt je razvojno naravnan in se dopolnjuje in širi glede na potrebe ljudi, ki pri nas poiščejo pomoč. Knjiga je nastala z namenom ozaveščanja kar se da širokega kroga ljudi. Ozaveščanja o tem, da je trgovina z ljudmi med nami in predvsem, da so ljudje, ki imajo to izkušnjo, prav tako med nami. Da so lahko naši sosedje, sošolke, človek, ki sedi z nami v čakalnici pri zdravniku ali pa pevka, katere pesem včasih prepevamo.

Ob evropskem dnevu boja proti trgovanju z ljudmi in polnoletnosti Društva Ključ – centra za boj proti trgovini z ljudmi ter Slovenije na tem področju si torej želimo, da vsi skupaj nadaljujemo z delom ter ne zaspimo na pozitivnih premikih, do katerih smo prišli, pač pa ustvarimo okolja, ki bodo učinkovita v boju proti vsem oblikam izkoriščanja, tako na zakonodajni ravni kot pri podpori osebam, ki so izkoriščanje doživele ali pa ga še vedno doživljajo, in želijo, pa pogosto ne zmorejo same, oditi iz izkoriščevalskih odnosov. In kot že omenjeno, ocenjujemo tudi, da je skrajni čas, da se Slovenija jasno opredeli in obsodi vse, ki pri izkoriščanju sodelujejo – tudi uporabnike storitev.

Najnovejši prispevki