Danes obeležujemo Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi.

Pomemben dan za vse osebe, ki so tako ali drugače izkoriščane, saj se o problematiki govori več kot ob drugih dneh.

Na žalost na Društvu Ključ opažamo, da kljub delujočemu sistemu pomoči in podpore, ki osebam z izkušnjo trgovine z ljudmi omogoča umik na varno, okrevanje ter napredek v življenju, umanjka zelo pomemben segment, ki si ga tudi žrtve različnih oblik izkoriščanja želijo in ga za okrevanje tudi potrebujejo – učinkovit in uspešen kazenski pregon storilk in storilcev.

Ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi želimo torej opozoriti na naslednje – obsodilnih sodb trgovcev in trgovk z ljudmi ter zvodnikov in zvodnic je premalo, čeprav so posledice, s katerimi se v življenju soočajo osebe z doživeto izkušnjo prostitucije in drugih zlorab ter oblik izkoriščanja dolgotrajne in travmatične.
Kazenskega pregona odraslih, ki za prostitucijo v Sloveniji izkoriščajo otroke, še vedno ni. Slabo prepoznane oziroma neprepoznane kot oblika trgovine z ljudmi so številne oblike delovnega izkoriščanja in prisilnega dela, zaradi česar na tem področju ni napredka. In med številnimi osebami, ki prehajajo skozi Slovenijo, da bi pri nas ali drugje v Evropi zaprosili za mednarodno zaščito, so številni, tako otroci kot odrasli, ki so se za plačilo poti zadolžili in bodo dolg morali odplačati z različnimi oblikami dela, prodajanjem svojega telesa ali prisilnim izvrševanjem kaznivih dejanj. Pozabiti pa ne smemo niti na vse otroke in mlade, ki so še vedno prisilno poročeni in ki do podpore težko dostopajo.

Naj bo današnji dan opomnik na vse, ki si sami zaradi izkušenj, situacij, v katerih so ter zgodovine zlorab, ki so jih skozi življenje doživeli, ne zmorejo pomagati in zaprositi za podporo. In naj bo opomnik vsem, ki imajo vzvode, da zaznajo, prepoznajo, kaznujejo tiste, ki se okoriščajo z najbolj ranljivimi v naši družbi, naj sredstva in aktivnosti usmerijo v uspešen pregon storilcev in naj tako ne ostane zgolj pri besedah, da mora trgovina z ljudmi postati kaznivo dejanje, ki bo učinkovito preganjano in se zato storilcem in storilkam ne bo več izplačalo.

Najnovejši prispevki