Trgovanje z otroki je del trgovine z ljudmi. Leta 2003 smo na društvu podpisali Sporazum o sodelovanju z Generalno policijsko upravo. Sporazum nas med drugim zavezuje, da o sumih na katerokoli obliko trgovanja z ljudmi, kontaktiramo kontaktno osebo na policiji. V primerih zaznanih primerov izkoriščanja na društvu sledimo strokovnim smernicam dela.

Na 19. redni seji vlade 22. 4. 2024 v Državnem zboru je bila med poslanskimi vprašanji izpostavljena tema o ukradenih otrocih iz porodnišnic, ki naj bi domnevno umrli med porodom. Predsednik vlade, dr. Robert Golob, je dejal, da bo vlada zagotovila sredstva za DNK teste in s tem pomagala pri razčiščevanju dvomov v primerih ukradenih otrok. Dodal je še, da so predstavnike mater usmerili na Društvo Ključ, ki naj bi zagotovili materialna sredstva zanje, da se izvedejo ustrezni postopki dokazovanja morebitnih sorodstvenih povezav in da če ta podpora ni dovolj, bo država sprejela dodatne ukrepe.

Društvo Ključ je nevladna in neprofitna organizacija, ki se financira s prijavami na javne razpise. V letu 2023 se je na nas obrnilo Ministrstvo RS za zdravje s primerom osebe, kjer je kazalo na sum trgovanja z otroki. Odzvali smo se ter gospe omogočili plačilo DNK testa ter ji nudili še druge oblike pomoči.

V dneh po redni seji vlade smo na društvu prejeli več klicev oseb z izkušnjo otrok, ki so se rodili živi, kasneje pa naj bi umrli, tako so jih obvestili zdravstveni delavci.  Starši svojih mrtvih otrok niso videli. Pomoč osebam, ki nas kontaktirajo, z veseljem ponudimo, je pa pred nadaljnjimi postopki potrebno, da z osebami vzpostavimo neposreden stik – z namenom pogovora in razjasnitve situacije, kot tudi nudenju psihosocialne podpore v primeru, da si to osebe želijo. V pogovoru z njimi lahko pridemo do informacij, ki kažejo na sum kaznivega dejanja trgovanja z ljudmi; ali otrok išče svoje starše ali obratno; ali ima oseba, ki si želi opraviti test na drugi strani informacijo/povezavo (vedenje o tem, kje naj bi se biološki starš/otrok nahajal, je bil že izveden stik itn.).

Pomembno se nam zdi, da so informacije jasne, da obstaja protokol in jasne smernice, kako postopati v primerih, ko obstaja sum, da je bil nekdo prodan ob rojstvu oz. so bili staršem otroci odvzeti z informacijo, da je otrok mrtev. V konkretnih primerih bo na podlagi sporazuma obveščena tudi policija (osebe lahko ostanejo anonimne), o primerih pa se bomo posvetovali tudi z Ministrstvom za zdravje, ki bo pod določenimi pogoji, omogočilo finančna sredstva za DNK teste. Želimo poudariti, da Društvo Ključ nima zagotovljenih finančnih sredstev za opravljanje DNK testov, razen v primerih, ko o tem odloči Ministrstvo za zdravje.

Tudi nam je v interesu, da se zadeve razjasnijo, saj so te zgodbe težke, ljudje, ki nas kličejo pa v hudih stiskah, nekateri tudi več kot 60 let. Pomembno je, da so njihove zgodbe in izkušnje slišane ter da je pravici zadoščeno.

Najnovejši prispevki