Članice zveze Prava zveza (Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo za nenasilno komunikacijo, TOM telefon, DIC Legebitra, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Javni zavod Mladi zmaji in socialno podjetje Iz Principa), projekta, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana – Urad za mladino, 8. 9. 2020 v ČMC Zalog organiziramo brezplačno enodnevno izobraževanje za zaposlene in prostovoljce, ki delajo z mladimi.

 

Prijave sporočite do petka, 4. 9. 2020 na info@drustvo-kljuc.si.