Naše delo

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Delujemo nacionalno, regionalno (JV Evropa) in transnacionalno (IT, SP).

Od ustanovitve leta 2001 smo edina specializirana nevladna organizacija, ki deluje na področju preprečevanja in boja proti trgovanju z ljudmi, tako na področju preventivnih aktivnosti kot razvoja kurativnih programov in nudenja neposrednih oblik pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi.

Naše osnovno delo je ozaveščanje rizične skupine (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.