Naše delo

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Delujemo nacionalno, povezujemo pa se tudi s sorodnimi nevladnimi organizacijami tako znotraj držav članic Evropske unije kot širše.

Od ustanovitve leta 2001 smo edina specializirana nevladna organizacija, ki deluje na področju preprečevanja in boja proti trgovanju z ljudmi, tako na področju preventivnih aktivnosti kot razvoja kurativnih programov in nudenja neposrednih oblik pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi. 

Naše osnovno delo je ozaveščanje rizičnih skupin (mladi, prosilci za mednarodno zaščito, zaposleni v rizičnih poklicih …), širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Podporo in pomoč smo od ustanovitve nudili preko 600 možnim in dejanskim žrtvam trgovanja z ljudmi, v preventivne aktivnosti pa je bilo v tem času vključenih preko 50.000 oseb.

Številčna poročila so prikazana spodaj, finančno poslovanje Društva Ključ pa je javno in vsa poročila so dostopna na AJPESu.

LETNO POROCILO 2022

LETNO POROCILO 2021

LETNO POROCILO 2020

LETNO POROCILO 2019

LETNO POROCILO 2018

LETNO POROCILO 2001_2017

 

Najnovejši prispevki