Preventivne delavnice

KAKO SE IZOGNITI PASTEM TRGOVINE Z LJUDMI?

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi od leta 2002 izvaja preventivni program »Vijolica – kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi« po osnovnih šolah na območju cele Slovenije.

Projekt je namenjen mladostnikom med 13. in 15. letom starosti. Seznanimo jih o možnosti preslepitve, zlorabe in prisile v prostituiranje s strani tretje osebe (s strani trgovcev z ljudmi in zvodnikov) in jih podučimo o samozaščitnem vedenju in ukrepih, da se lahko izognejo nevarnim situacijam. Delavnice trajajo 45 minut in vključuje petminutni film, posnet na podlagi resničnih zgodb.

Projekt se izvaja trosmerno. Poleg mladostnikov so v projekt vključeni njihovi starši, ki prav v tem obdobju, ko otroci odraščajo, izgubijo stik z njimi, kar je tudi razlog, da prepozno ugotovijo, da je njihov otrok žrtev. Seznanimo jih o možnostih preslepitve, zlorabe in prisile ter o prepoznavi znakov tovrstne zlorabe. Informiramo jih tudi o postopkih, ki sledijo razkritju in prijavi pristojnim vladnim ustanovam ter Društvu Ključ.

Tretja ciljna skupina so pedagoško, strokovno osebje in vsi zaposleni na šoli, saj prav oni lahko prvi opazijo spremembe v vedenju morebitne žrtve trgovanja z ljudmi (izostanki od pouka, vedenje in razpoloženje otroka, dogajanje okoli šole ipd.).

Delavnice potekajo ločeno, vloga slušateljev pa je aktivna, se pravi, da skušamo od njih pridobiti odgovore, kasneje pa jih strokovno (letom primerno) tudi razložimo. Naše izkušnje kažejo, da je smiselno izvesti delavnice za vse tri ciljne skupine, saj le tako lahko ob morebitni situaciji trgovanja z ljudmi tudi primerno ukrepajo.  

Cena delavnice znaša 100 EUR + potni stroški. Ob naročilu petih delavnic je ena brezplačna. 

V primeru, da se boste za naš program odločili ali v primeru, da imate dodatna vprašanja, vas prosimo, da nas obvestite na elektronski naslov info@drustvo-kljuc.si.

KAKO PREPOZNATI TRGOVANJE Z LJUDMI IN SE MU IZOGNITI?

Delavnice Telesnica so nadgradnja delavnic Vijolica, izvajamo pa jih od leta 2012. Namenjene so mladostnikom v začetnih letnikih srednjih šol, njihovim staršem ter osebju na šolah. Delavnice so zasnovane dinamično, potekajo pa s pomočjo spletne platforme www.telesnica.si, s čimer problematiko predstavimo s konkretnimi primeri, se o njih pogovorimo, odgovorimo na vsa vprašanja, ki se slušateljem pojavijo ter mlade opremimo s samozaščitnimi ukrepi, saj so ravno mladostnice in mladostniki od 15. leta naprej najbolj ranljivi za to, da postanejo žrtve trgovanja z ljudmi. Delavnice trajajo 45 minut.

Kot Vijolica, se tudi projekt Telesnica izvaja trosmerno. Poleg mladostnikov so v projekt vključeni njihovi starši, ki prav v tem obdobju, ko otroci odraščajo, izgubijo stik z njimi, kar je tudi razlog, da prepozno ugotovijo, da je njihov otrok žrtev. Seznanimo jih o možnostih preslepitve, zlorabe in prisile ter o prepoznavi znakov tovrstne zlorabe. Informiramo jih tudi o postopkih, ki sledijo razkritju in prijavi pristojnim vladnim ustanovam ter Društvu Ključ.

Tretja ciljna skupina so pedagoško, strokovno osebje in vsi zaposleni na šoli, saj prav oni lahko prvi opazijo spremembe v vedenju morebitne žrtve trgovanja z ljudmi (izostanki od pouka, vedenje in razpoloženje otroka, dogajanje okoli šole ipd.).

Cena delavnice znaša 100 EUR + potni stroški. Ob naročilu petih delavnic je ena brezplačna. 

Najnovejši prispevki