Podpora osebam v prostituciji in pri izhodu iz nje

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi že vse od 2001 nudi neposredne oblike pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi, med njimi je v Sloveniji največ prepoznanih žrtev med ženskami in dekleti, izkoriščanimi v prostituciji. Pri delu smo zaznali, da obstaja potreba po programu, ki ga na državni ravni ni izvajal še nihče, in sicer gre za ciljno usmerjen program v pomoč ženskam, otrokom in drugim osebam v prostituciji.

Program se osredotoča na nudenje različnih oblik podpore osebam, ki (še) niso pripravljene oziroma ne zmorejo zapustiti prostitucije in/ali niso pripravljene deliti informacij o zlorabah, ki so jih doživele, z organi kazenskega odkrivanja in pregona.

Verjamemo, da se bodo nekatere sčasoma odločile za izhod, saj naše izkušnje kažejo, da tudi tiste osebe, ki trdijo, da so si same izbrale ta poklic, sčasoma zaznajo posledice, ki jih le-ta prinaša: slaba samopodoba, samostigmatizacija, težave v odnosih, nezmožnost partnerskega odnosa, težave pri spolnih odnosih z intimnim partnerjem, posledice posttravmatske stresne motnje, depresija, tesnoba, različne zasvojenosti, samopoškodbe in samomorilnost. Prav tako imajo zaradi načina življenja (prehranjevanja, zasvojenosti, izčrpanost) pogosto zdravstvene težave in razvijejo kronične bolezni. Osebe, ki se znajdejo v prostituciji, imajo zelo pogosto težave s pogoji dela, nasiljem, dolgovno odvisnostjo, imajo malo ali nič izbire glede strank, števila strank, spolnih praks, zaščite.

Glavni cilj programa je osebam v prostituciji ponuditi celostno obravnavo glede na njihove potrebe ter preko oblik pomoči, ki jih že vrsto let izvajamo. Ključni cilj programa je poleg podpore, ki jo potrebujejo, ponuditi nujno potrebno alternativo v razmerah, ko pogosto verjamejo, da izbire ni.

Cilji programa so tudi:

  • informiranje in učenje veščin za ohranjanje in izboljšanje zdravja s poudarkom na duševnem zdravju,
  • krepitev psihičnega stanja oseb v prostituciji (izboljšanje zadovoljstva, samospoštovanja, odnosov z drugimi, vsakodnevnega delovanja ter sposobnosti, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi),
  • opolnomočenje oseb v prostituciji (povrnjen nadzor nad svojim življenjem, vzpostavljanje zaupanja v lastne sposobnosti in prepoznavanje več možnosti izbire),
  • omogočanje priložnosti varnega izhoda iz prostitucije, če bodo le-to želele (vključitev v program celostne oskrbe z (re)integracijo, ki ga Društvo Ključ že izvaja).

Osebe bodo lahko vključene v psihoterapijo, psihosocialno svetovanje, terapevtske delavnice, psihoedukacijske delavnice ter v športne aktivnosti in širjenja socialne mreže zunaj ogrožajočega okolja. Ponudili jim bomo možnost spremstva in zagovorništva na različnih institucijah. Za tujce/tujke bo na voljo učenje slovenščine.

Podporo lahko osebe koristijo anonimno ali osebno. Anonimno preko različnih kanalov, s katerimi upravlja naša organizacija: preko telefona, elektronske pošte ali socialnih omrežij. Osebna srečanja bomo organizirali preko različnih oblik svetovanja in skupinskih aktivnosti.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje.