Pogum

“Pogum ne pomeni biti brez strahu. Pogum pomeni, da vztrajaš kljub strahu.” (Neznani avtor)

  • Projekt  POGUM pristopa k blaženju stisk in ustvarjanju enakih možnosti žensk, ki jih je vojna v Ukrajini pregnala in jih pripeljala v Slovenijo. V vojni so najhitreje in najbolj ranljivi otroci in ženske. S projektom se tokrat posvečamo begunkam kot ranljivi skupini žensk. Vojne, razpad države, naravne katastrofe itd. so situacije, znotraj katerih hudodelske združbe in vojni dobičkarji pospešeno rekrutirajo ženske vseh starosti za različne oblike izkoriščanja, najpogosteje za izvajanje prostitucije, pa tudi prisilno delo, služabništvo, siljenje v izvajanje kaznivih dejanj, nadomestno materinstvo …
  • Skozi aktivnosti projekta se bomo posvetili opolnomočenju omenjene ciljne skupine. Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov nam je pripravljen omogočiti dostop do njih. Izvajali bomo terapevtske delavnice in del aktivnosti integracije, v smislu razbremenitve, spodbujanja pozitivnega razmišljanja in opogumljanja, povezovanja, širjenja socialne mreže in kulturnega udejstvovanja.
  • Načrtovane aktivnosti bodo prinesle rezultate na individualnem nivoju vsake posameznice, ki bo v aktivnosti vključena. Doseči želimo, da se posameznice čim prej zavedo, da jim izobrazbe, znanja in izkušenj ne more vzeti nihče in da jim zato, ker so begunke, ni potrebno pristajati na tvegane ponudbe za delo in zaslužek in si posledično naprtiti še več negativnih in travmatičnih posledic, kot so jih utrpele zaradi vojne, pred katero so zbežale. Bistvenega pomena je, da ozavestijo, da jih mora država gostiteljica zaščititi pred morebitnim izkoriščanjem in dodatnim kršenjem človekovih pravic. Slovenija jim s tem, ko jim ponuja zatočišče in jim odpira vrata tudi do zaposlitev, šolanja, namestitve, socialne oskrbe itd. ponuja možnost, da zaživijo normalno in človeka dostojno življenje.

Izvedbo projekta sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.