Svetovalni telefon

Svetovalna telefonska linija, ki deluje od leta 2005, je dostopna na 080 17 22. Deluje vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Namenjena je:

  • potencialnim in dejanskim žrtvam TzL ter njihovim sorodnikom, prijateljem, znancem;
  • vsem, ki iščejo ali posedujejo kakršnekoli informacije o potencialnih ali dejanskih žrtvah trgovanja;
  • strokovni javnosti.

Najnovejši prispevki