Zaključeni projekti

Projekt SOOS TzL

Trajanje: 2015 do 2016

Ministrstvo za zdravje RS je z javnim razpisom namenilo sredstva za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2015 in 2016. Društvo Ključ je bilo izbrano s programom OSKRBA, ZAGOVORNIŠTVO, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE ŽRTEV TRGOVANJA Z LJUDMI TER OZAVEŠČANJE DELAVCEV V ZDRAVSTVU.

Namen programa je zmanjševati neenakosti v zdravju in omogočiti lažji dostop do zdravstvenih storitev za žrtve trgovanja z ljudmi (v nadaljevanju TZL) ter njihovih svojcev, ki so jim pri iskanju pomoči pomagali in posledično tudi sami utrpeli psihične in zdravstvene posledice in so skladno s Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi tudi sami upravičeni do zaščite in vseh oblik pomoči, tudi ustrezne zdravstvene oskrbe (ter so vključeni v programe Društva Ključ). Program je namenjen tudi ozaveščanju strokovnih delavcev v zdravstvu o TZL in izobraževanju.

Najnovejši prispevki