Zaznavnica

Zaznavnica je projekt, ki ga od 2017 sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana in FIHO.

Nameni in cilji programa so:

  • zmanjšati število nezavarovanih oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi oziroma visoko potencialnih  žrtev,
  • omogočiti lažji dostop do zdravstvenih storitev, tudi z urejanjem dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje v zdravstveno zavarovanje,
  • uvedba tako imenovane ZAZNAVNICE, skozi katero bomo dosegli skrito populacijo,
  • razvijanje in pridobivanje kompetenc zdravstvenih delavcev na področju trgovanja z ljudmi (identifikacija žrtev, pomoč) in krepitev sodelovanja med različnimi akterji, ki lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebami z izkušnjo trgovanja z ljudmi,

Preko Zaznavnice želimo priti med izkoriščane delavce, tako delavce migrante kot slovenske državljane in državljanke, ki jim delodajalci ne plačujejo vseh obveznih zavarovanj. Osnova za željo po širitvi našega dela z neposrednim pristopom med delavce so klici, ki jih je v zadnjem obdobju vedno več, ter Zaključno poročilo raziskave: Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, prisilnega beračenja in izvrševanja kaznivih dejanj (dostopno na http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/THB/ZAKLJUCNO_POROCILO_-_TZL.pdf), v katerem je na strani 36 med drugim zapisano: »Delavci migranti so se srečevali tudi s poškodbami pri delu in neprimerno zdravstveno oskrbo. Delodajalci so te poškodbe skušali prikriti, delavce so celo vozili poškodovane nazaj v njihovo izvorno državo. Delavce so prepričevali v to, da poškodb niso prijavili, da so kljub poškodbam še vedno delali itd.«

Pomemben element, ki ga v projektu naslavljamo, so tudi zdravstveni delavci, saj so oni lahko ključni pri prvi prepoznavi potencialne ali dejanske žrtve trgovanja z ljudmi, in kot taki lahko reagirajo, o svojih opažanjih obvestijo pristojne institucije ali pa osebe usmerijo na nevladno organizacijo. Poznavanje problematike je med zaposlenimi v zdravstvu pomanjkljivo, zato je osnovno izobraževanje zanje tisto, kar se lahko realizira v večjem številu oseb, ki bodo dobile pomoč. Kot posledica vseh izobraževanj za strokovne delavce v različnih poklicih smo na Ključ dobili več klicev strokovnih delavcih ter pomagali, posredno in neposredno, več osebam.

Rezultati aktivnosti v letih 2021 do 2022 so sledeči:

 

 

Najnovejši prispevki