Zaključeni projekti

Make It Work

Make it work – boj proti trgovanju z ljudmi in delovnemu izkoriščanju delavcev

Društvo Ključ je v letu 2011–2012 sodelovalo z beograjsko nevladno organizacijo ASTRA v projektu – Make it work – fighting trafficking and exploitation of workers, ki ga je sofinancirala Evropska komisija. Kot partnerji v projektu smo pripravili brošuro, ki je namenjena osveščanju delavcev o tem, kaj se jim lahko zgodi, če naivno verjamejo obljubam o dobro plačanem delu v Sloveniji. V brošuri sta dve resnični zgodbi gradbenih delavcev, ki sta bila žrtvi izkoriščanja v Sloveniji (spremenjena so imena in nekateri podatki, zaradi zaščite anonimnosti), ob zgodbah pa so zapisana opozorila in nasveti o tem, na kaj morajo biti delavci pozorni.

Delovno izkoriščanje vsebuje več elementov trgovine z ljudmi in zato menimo, da je potrebno, da se ga jemlje zelo resno in ne le kot prekršek zaradi kršenja delovno pravne zakonodaje.

Publikacija je na voljo v pdf obliki v srbskem in angleškem jeziku:

Radna eksploatacija

Labour explotation

Projekt STOP!

(2010).

EQUAL Open Europe

Znotraj programa (re)integracije smo oblikovali tudi transnacionalno partnerstvo z razvojnima partnerstvoma v Italiji in Španiji. Osnovna ideja je bilo razširjanje znanja med partnerji in sooblikovanje novih orodij za delo z rizičnimi skupinami. Skupaj smo poizkušali raziskati problematiko (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi, migrantov, žrtev nasilja in diskriminacije. Več na spletni strani www.equal-openeurope.org.

 

ACTA
Anti corruption anty trafficking action je regionalni projekt, v katerem sodelujejo organizacije sorodne Društvu Ključ iz regije JV Evrope. Namenjen je predvsem usposabljanju in skupnim akcijam boja proti trgovanju z ljudmi in korupciji.

Najnovejši prispevki