KLJUČna šola

Program KLJUČna šola vsebuje tri različne tipe preventivnih delavnic, in sicer KLJUČno šolo za fante, KLJUČno šolo za punce in KLJUČno na spletu.

Delavnice KLJUČna šola za fante in KLJUČna šola za punce so namenjene ločeno fantom in dekletom, ki se šolajo na srednjih oziroma poklicnih šolah. Izvajamo jih z metodo pogovornih ur in za optimalno izpeljavo uporabljamo različna orodja za spodbujanje odprtega pogovora o tabuiranih temah.

Med drugim med izvajanjem projekta uporabljamo igrani film, ki smo ga za namen projekta posneli in z njim ustvarili situacijo, v kateri o na dan pridejo vsi stereotipi o pornografiji in prostituciji, ki ju širše družbeno okolje utrjuje s toleranco do naraščajočega števila javnih lokacij (nočnih lokalov, masažnih salonov, wellness centrov), kjer se pod krinko osnovne dejavnosti izvaja tako imenovana najstarejša obrt. Skozi ves čas izvajanja pogovornih ur smo z udeleženci tesno interaktivno povezani, film pa je uporabljen predvsem za jasno strukturo pogovora med usposobljenimi izvajalci in izvajalkami ter udeleženci.

Prostitucija in pornografija negativno vplivata na odnose ter na razumevanje koncepta konsenzualne spolnosti med mladimi. Z delavnicami želimo preko ločenih pogovornih ur s fanti in dekleti v srednjih šolah spregovoriti o temah, ki so ključne za zdrave medosebne odnose ter zdravo in varno spolnost. Cilj programa je preko pogovora in videogradiv udeležence pogovornih ur izzvati k razmišljanju o stereotipih, ki jih proizvajata kultura pornofilmov, v katerih v zadnjih letih prednjačijo predvsem nasilni in nezaščiteni spolni odnosi in so prosto dostopni na internetu, ter promocija prostitucije kot spolnega dela.

Namen programa je tudi preseganje stereotipa o prostituciji in pornografiji in posledično razumevanja, kaj prostitucija v svojem bistvu je ter na tak način dolgoročno vplivati na zmanjševanje povpraševanja po spolnih storitvah ter boljši predstavi ter ponotranjenju koncepta konsenza v spolnosti in partnerskih odnosih sicer.

Med fanti namreč prevladuje mnenje, da je prostitucija ena izmed oblik dela, za katero se odloči posebna vrsta žensk, o igralkah v pornofilmih pa imajo sploh mnenje, da so to zvezdnice, ki jih ta poklic veseli, pri čemer ni nobenega uvida v to, da je večina, sploh prosto dostopne pornografije, dejansko posledica zlorab, zasvojenosti ter tudi uvod v trgovino z ljudmi za ženske, ki jih najprej tako ali drugače prisilijo v snemanje, potem pa jih s posnetki izsiljujejo še za druge aktivnosti.

Nadalje je namen mlada dekleta okrepiti za preseganje spolnih stereotipov in družbenih vlog, ki so jim sugerirane preko družbenih in drugih medijev, družinskega okolja ter mladih fantov, ki jim vsiljujejo pričakovanja, pričakovana vedenja ter posegajo v njihove osebne in telesne meje, predvsem na področju spolnosti. Ključni cilj je preko pogovora dekleta in fante spodbuditi, da prepoznajo osebne meje, se jih naučijo postaviti tudi v odnosih in v primeru, da začutijo, da so žrtve različnih oblik nasilja, poiščejo pomoč.

Program KLJUČna šola je avtorski program Društva Ključ, namenjen informiranju mladih deklet in fantov (KLJUČna šola za punce in KLJUČna šola za fante) o konsenzualni in varni spolnosti, škodljivosti pornografije in prostitucije ter spoštljivih medosebnih odnosih.

S programom smo pričeli v letu 2019, ko smo okviru projekta KLJUČna šola za fante, ki ga je sofinanciralo MDDSZ poleg letakov izdelali tudi brošuro, namenjeno mlajšim bralcem, ki je dostopna TUKAJ.

V okviru projekta smo izvedli 48 preventivnih delavnic, ki se jih je udeležilo 806 fantov. Evalvacija delavnic je dostopna Evalvacija delavnic

V letu 2022 smo za mlade v Mestni občini Ljubljana izvedli 46 pogovornih ur KLJUČna šola za mlade, ki se jih je udeležilo 770 dijakinj in dijakov. Več o izvedenih aktivnosti lahko preberete na KLJUČna šola za mlade 2022

Delavnice KLJUČno na spletu pa so namenjene otrokom zaključnih razredov osnovnih šol in začetnim letnikom srednjih šol.

Večina otrok in mladostnic ter mladostnikov, ki so jim delavnice namenjene, svoj prosti čas preživlja pred računalniki in v komunikaciji preko spletnih aplikacij. V času epidemije se je časovno okno takšnega preživljanja dneva še povečalo, saj so navedeni na spletu dosegljivi tudi v dopoldanskem času, ko poteka pouk na daljavo. To s pridom izkoriščajo osebe, ki med drugim prežijo na mlade z namenom izsiljevanja in izkoriščanja, tudi spolnega. Hkrati so se na splet preselile tudi različne oblike medvrstniškega nasilja, kjer po raziskavah prednjačita ravno nasilje po spolu in zaradi spola. Večinoma se mladi ujamejo v preprosto komunikacijo, v kateri pa lahko pride do spletnega nadlegovanja, nasilja, spletnih spolnih zlorab ter spletnega  izsiljevanja.

CILJI:

  • Poznavanje različnih pojmov, povezanih z zlorabami na spletu: spletno nadlegovanje, spletno nasilje, spletne spolne zlorabe, spletno izsiljevanje, blatenje zaradi spola, sovražni govor in nadlegovanje, grožnje s posilstvom ali umorom.
  • Večja ozaveščenost o spletnem nasilju in posledicah. Spoznavanje konkretnih primerov kršenja mej na spletu.
  • Razumevanje različnih posledic ob neukrepanju oziroma tvegani reakciji na pojav spletne zlorabe.
  • Prepoznavanje načinov vsiljevanja stereotipnih predstav s strani družbenih omrežij.
  • Poznavanje načinov, kako (si) lahko pomagajo ob pojavu spletne zlorabe ter kako ukrepati, kadar začutijo, da so žrtve različnih oblik spletnega nasilja/nadlegovanja.
  • Prepoznavanje osebnih mej in poznavanje načinov, kako meje jasno postaviti tudi v spletnem okolju.
  • Preseganje stereotipov glede konsenza v spolnosti, pornografije in prostitucije.
  • Razumevanje pojma naučena nemoč in poznavanje razlogov, zakaj oseba pristane na spletno izsiljevanje, ki lahko vodi tudi do prostitucije.

Delavnice KLJUČna šola v letih 2021 in 2022 sofinancirata Mestna občina Ljubljana in FIHO.

Delavnice KLJUČno na spletu je v letu 2021 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti. 

 
 
 

Kontakt: info@drustvo-kljuc.si 

 

          

Najnovejši prispevki