PATS UNHCR

Projekt PATS je namenjen informiranju prosilk in prosilcev za mednarodno in začasno zaščito o pasteh trgovanja z ljudmi, nasilju na podlagi spola in zaradi spola ter nudenju možnih oblik podpore znotraj obstoječega sistema pomoči možnim in dejanskim žrtvam trgovanja z ljudmi in žrtvam različnih oblik nasilja v Sloveniji.

Begunke in begunci so posebej ranljivi za izkoriščanje, saj so v državi, katere jezika praviloma ne govorijo, v slabi ekonomski situaciji, travmatizirani zaradi izkušenj vojne, revščine ter zlorab, ki so jih doživljali na poti v Evropo, zaradi česar je ključno, da jim na individualnih in skupinskih srečanjih podajamo pomembne informacije o sami problematiki ter različnih samozaščitnih ukrepih.

Projekt je v letu 2023 financiral UNHCR.

 

 

Letaki v 21 jezikih so na voljo tukaj:

1 SL PATS

2 ALB PATS

3 FR PATS

4 KIT PATS

5.PAŠTU PATS

6 EN PATS

7 NEM PATS

8 RUS PATS

9 UA PATS

10.ARAB PATS

11.URDU PATS

12.FARSI PATS

13 IT PATS

14 BOS PATS

15 DARI PATS

16 ESP PATS

17 TUR PATS

18 MKD PATS

19 SRB PATS

20 NEP PATS

21 HINDI PATS