Prava zveza

Projekt Prava zveza je nadaljevanje projekta Drugačna zveza, ki smo ga izvajali do leta 2015.

Ciljna skupina aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo na območju Mestne občine Ljubljana. S projektom želimo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja. Glavno vodilo delavnic, ki jih izvajamo v okviru projekta na srednjih šolah in fakultetah, je, da je za nasilje vedno v celoti kriv povzročitelj, da je nasilje problem družbe in ne posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo moči, za katero ni opravičila ter da se da nenasilnega vedenja naučiti.

V Pravi zvezi sodelujejo Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center LEGEBITRA, Zavod Mladi zmaji, Iz principa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Združenje za MOČ in Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi.

Vsakoletne aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom v Mestni občini Ljubljana. Poleg predavanj pa vsako leto izvedemo dodatne aktivnosti, ki so namenjene mladim in širši javnosti.

Projekt je aktiven tudi na FB strani Prava zveza. 

Na instagramu so pozitivna in nenasilna sporočila, ki jih objavljamo, na voljo na profilu sem_za_nenasilje. 

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino.

 

Najnovejši prispevki