Vijolica

Program Vijolica izvajamo od leta 2002 in je namenjen učencem zaključnih razredov osnovnih šol, njihovim staršem in zaposlenim na šolah. Izvaja se v obliki delavnice, ki traja 45 minut in vsebuje sistemsko razlago naslednjih pojmov: trgovanje z ljudmi, žrtev trgovanja, preslepitev, spolna in čustvena zloraba, prisilna prostitucija.

Med delavnico predvajamo 5-minutni film. Izvajanje delavnice je zasnovano tako, da udeleženci aktivno sodelujejo pri njihovi izvedbi.

Prav tako je na koncu delavnice predviden čas za obnovo. Delavnice izvajajo zaposleni ter prostovoljke in prostovoljci Društva Ključ. Naše izkušnje kažejo, da je smiselno izvesti delavnice za vse tri ciljne skupine (dijake in dijakinje, zaposlene na šolah in njihove starše), saj le tako lahko ob morebitni situaciji trgovine z ljudmi tudi primerno ukrepajo. Šola se lahko tudi odloči, da bo v eno združila delavnici za zaposlene na šoli in starše.

V letu 2020 projekt sofinancirajo Urad Vlade RS za komuniciranje, Urad Vlade RS za narodnosti in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru aktivnosti namenjenih ozaveščanju ranljivih skupin o trgovini z ljudmi. Izvedli bomo brezplačne preventivne delavnice in druge preventivne aktivnosti  za otroke zadnje triade osnovnih šol po Sloveniji, posebej v regijah, kjer živi večje število pripadnikov romske skupnosti. Delavnice in druge aktivnosti smo izvedli v Ljubljani, Mariboru, Trebnjem, Črnomlju, Lendavi, Kočevju, Krškem, Litiji, Vačah, Velikih Laščah, Pivki, Slovenskih Konjicah, Rodici, Dragomlju, Ihanu, Homcu, Domžalah in Dobrepolju.

Več o rezultatih projekta v 2019 lahko preberete TUKAJ.

 http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/

Za naročilo delavnice nam pišite na info@drustvo-kljuc.si.

Več o rezultatih projekta iz leta 2018 lahko preberete v krajši brošuri: rezultati projekta 2018

2016 UKOM ukrepajmo barvni

  MOL      FIHO

Najnovejši prispevki