KAKO PREPOZNATI TRGOVANJE Z LJUDMI IN SE MU IZOGNITI?

Delavnice Telesnica so nadgradnja delavnic Vijolica, izvajamo pa jih od leta 2012. Namenjene so mladostnikom v začetnih letnikih srednjih šol, njihovim staršem ter osebju na šolah. Delavnice so zasnovane dinamično, potekajo pa s pomočjo spletne platforme www.telesnica.si, s čimer problematiko predstavimo s konkretnimi primeri, se o njih pogovorimo, odgovorimo na vsa vprašanja, ki se slušateljem pojavijo ter mlade opremimo s samozaščitnimi ukrepi, saj so ravno mladostnice in mladostniki od 15. leta naprej najbolj ranljivi za to, da postanejo žrtve trgovanja z ljudmi. Delavnice trajajo 45 minut.

Kot Vijolica, se tudi projekt Telesnica izvaja trosmerno. Poleg mladostnikov so v projekt vključeni njihovi starši, ki prav v tem obdobju, ko otroci odraščajo, izgubijo stik z njimi, kar je tudi razlog, da prepozno ugotovijo, da je njihov otrok žrtev. Seznanimo jih o možnostih preslepitve, zlorabe in prisile ter o prepoznavi znakov tovrstne zlorabe. Informiramo jih tudi o postopkih, ki sledijo razkritju in prijavi pristojnim vladnim ustanovam ter Društvu Ključ.

Tretja ciljna skupina so pedagoško, strokovno osebje in vsi zaposleni na šoli, saj prav oni lahko prvi opazijo spremembe v vedenju morebitne žrtve trgovanja z ljudmi (izostanki od pouka, vedenje in razpoloženje otroka, dogajanje okoli šole ipd.).

Cena delavnice znaša 100 EUR + potni stroški. Ob naročilu petih delavnic je ena brezplačna.