Projekt Prava zveza je nadaljevanje projekta Drugačna zveza, ki smo ga izvajali do leta 2015.

Ciljna skupina aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo na območju Mestne občine Ljubljana. S projektom želimo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja. Glavno vodilo delavnic, ki jih izvajamo v okviru projekta na srednjih šolah in fakultetah, je, da je za nasilje vedno v celoti kriv povzročitelj, da je nasilje problem družbe in ne posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo moči, za katero ni opravičila ter da se da nenasilnega vedenja naučiti.

V Pravi zvezi sodelujejo Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center LEGEBITRA, Zavod Mladi zmaji, Iz principa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Združenje za MOČ in Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi.

Vsakoletne aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom v Mestni občini Ljubljana. Poleg predavanj pa vsako leto izvedemo dodatne aktivnosti, ki so namenjene mladim in širši javnosti.

V letu 2021 smo pripravili priročnik, namenjen predvsem vsem, ki zaradi svoje prepoznavnosti prihajajo v stik z mladimi, ki se po njih zgledujejo in se nanje obračajo po nasvet in podporo. Priročnik je dostopen tukaj: NASVETI ZA KOMUNICIRANJE

Projekt je aktiven tudi na Instagram proflu sem_za_nenasilje in FB strani Prava zveza. 

       

                                                  zapestnice

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo MOL, Urad za mladino.

 MOL