Tudi v novembru nadaljujemo z delavnicami. V okviru projekta Vijolica bomo obiskali Osnovno šolo spodnja Šiška, kjer bomo poleg delavnice sodelovali tudi na bralni noči – otroci bodo prebrali mladinski roman Loverboy, obiskala pa jih bo pisateljica in se z njimi pogovorila o prebranem. Druženje s pisateljico in delavnice bomo izvedli tudi v osnovni šoli Brezovica, preventivne delavnice pa bomo izvedli še v osnovni šoli Bežigrad in osnovni šoli Drska Novo mesto.

V okviru projekta Prava zveza pa izobražujemo bodoče strokovnjake na ljubljanskih fakultetah: v novembru bomo obiskali Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto, Pravno fakulteto, Fakulteto za varnostne vede in Fakulteto za socialno delo.

Projekt Vijolica sofinancirajo Urad Vlade RS za komuniciranje, Urad Vlade RS za narodnosti in FIHO, projekt Prava zveza pa sofinancirata MOL – Urad za mladino in FIHO.

Najnovejši prispevki