O Društvu Ključ

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi je bilo ustanovljeno leta 2001 in je nevladna, neprofitna, humanitarna in prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju preprečevanja trgovanja z ljudmi in nudenja neposrednih oblik pomoči možnim in dejanskim žrtvam.

Od leta 2001 smo razvili številne preventivne in kurativne programe s področja osveščanja splošne in strokovne javnosti ter možnih in dejanskih žrtev trgovanja z ljudmi. Sodelujemo pri razvoju politik in programov, ki imajo v ospredju potrebe žrtev trgovanja z ljudmi, žrtev prisilnih porok, žrtev vseh oblik delovnega izkoriščanja ter oseb z izkušnjo prostitucije; izvajamo in razvijamo tudi programe, v katere so prej naštete skupine uporabnic in uporabnikov vključene.

Dejavnosti izvajamo na področju socialnega varstva, varovanja in krepitve zdravja, enakosti spolov ter na področju vzgoje in izobraževanja.

Nudimo nujno pomoč in oskrbo žrtvam trgovanja z ljudmi, žrtvam prisilnih porok, žrtvam vseh oblik delovnega izkoriščanja ter osebam z izkušnjo prostitucije, pomoč pri organizaciji njihovega povratka v mesto domicila, nudimo brezplačne nasvete možnim in dejanskim žrtvam trgovine z ljudmi, izvajamo dejavnosti s področja varovanja in krepitve zdravja, spodbujamo in organiziramo njihovo sodelovanje z organi kazenskega odkrivanja in pregona ter pomagamo pri zaščiti prič s tega področja ter nudimo podporo in pomoč žrtvam pri socialni in delovni (re)integraciji.

Dejavnosti izvajamo v skladu s Statutom 

Društvo Ključ ob podpori upravnega odbora od leta 2020 vodi Polona Kovač, predsednica.

 

Podprete nas lahko z donacijo:

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi

P. P. 2722, 1110 Ljubljana

TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0001 3079 827

Lahko nam tudi namenite del dohodnine. Vas nič ne stane, za izvajanje naših programov pa so ta sredstva zelo pomembna.

Izvedbo programov podpirajo: