Pomembne povezave

Anonimna prijava trgovanja z ljudmi

http://www2.gov.si/e-uprava/prijava_tl.nsf

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/boj-proti-trgovini-z-ljudmi/ 

Priročnik za podjetja

prirocnik-pasica-450

Slovenska filantropija

http://www.filantropija.org/programi/migracije/

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

http://www.pic.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo

http://www.drustvo-dnk.si/

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

http://www.drustvo-sos.si

Amnesty International Slovenija

http://www.amnesty.si/

Centri za socialno delo

https://www.csd-slovenije.si/

Varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi

https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/varne-hise/

 

LETAK