Druge pomembne povezave

Pomembne povezave

Anonimna prijava trgovanja z ljudmi

http://www2.gov.si/e-uprava/prijava_tl.nsf

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/boj-proti-trgovini-z-ljudmi/ 

Priročnik za podjetja

prirocnik-pasica-450

Najnovejši prispevki