Za osebe v prostituciji

Osebe, ki se znajdejo v prostituciji, imajo zelo pogosto težave s pogoji dela, nasiljem, dolgovno odvisnostjo, imajo malo ali nič izbire glede strank, števila strank, spolnih praks, zaščite.

Če imaš tudi ti izkušnjo z nasiljem s strani zvodnika/-ce, strank ali kogarkoli drugega, za to nasilje nisi odgovorna ti1. Ni pomembno, kaj si storila. Nasilja si nihče ne zasluži. Pri tem prav tako ni pomembno, ali si se s prostitucijo pričela ukvarjati prostovoljno ali ne. Ni pomembno, ali piješ ali jemlješ droge. Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča.

Na Društvu Ključ smo delali s številnimi osebami, ki so preživele trgovanje z ljudmi in/ali bile izkoriščane z namenom prostitucije. Veliko teh oseb se je soočalo s pogostimi občutki krivde, strahu, sramu, obupa, jeze … Včasih nekaj olajšanja prinese že pogovor, v katerem se oseba počuti slišana in sprejeta takšna, kot je. Večina teh oseb pa je z nekaj pomoči tudi uspela spremeniti svoje življenje na bolje.

Želimo ti ponuditi varno okolje, kjer boš lahko povedala tisto, kar boš sama želela. Nihče ne bo od tebe zahteval, da govoriš o stvareh, o katerih nisi pripravljena govoriti.

Po naših izkušnjah z delom z osebami v prostituciji in različnih strokovnih virih se posledice prostituiranja pogosto kažejo kot: slaba samopodoba, nizko samospoštovanje, izgubljeno samozaupanje, težave v odnosih, nezmožnost partnerskega odnosa, težave pri spolnih odnosih z intimnim partnerjem, posttravmatska stresna motnja2, depresija, pasivnost in naučena nemoč, tesnoba in panični napadi, psihosomatski simptomi (nespečnost, glavoboli, želodčne težave, bolečine v hrbtu, tremor, slabost), različne zasvojenosti, samopoškodovanje, samomorilnost. Pogosto se osebe srečujejo tudi z različnimi zdravstvenimi težavami in razvijejo kronične bolezni.

1V zapisu nagovarjamo osebe ženskega spola, saj je velika večina oseb v prostituciji žensk. Seveda pa se prostituirajo tudi osebe moškega spola in osebe z različnimi spolnimi identitetami (npr. transseksualne osebe, aspolne osebe, nebinarne osebe, transvestiti …). Program je na voljo vsem osebam.

2Posttravmatska stresna motnja: tri glavne simptome zajemajo podoživljanje travme (npr. vsiljivi spomini), trajno izogibanje dražljajem, ki so povezani s travmatskim dogodkom (npr. izogibanje pogovorom, povezanih s travmo, nezmožnost priklica pomembnega vidika travme), in simptome povišanega vzburjenja (npr. nespečnost, izbruhi jeze, povišana opreznost, težave s koncentracijo). Običajno je prisotna tudi čustvena otopelost, pogosto pa tudi travmatsko pozabljanje.

Z našim programom želimo podpreti osebe v prostituciji na načine, ki ustrezajo njihovim željam in potrebam. Pri tem pa nas vodijo nekateri splošni cilji: razbremenitev odgovornosti za travmatične izkušnje; predelava travmatičnih izkušenj; izboljšanje tako psihičnega kot fizičnega zdravja; učenje in usvojitev veščin spopadanja s stresom brez uporabe alkohola ali drog; prenehanje samopoškodovanja; povečan občutek nadzora in moči, več prepoznanih možnosti izbire; možnost izhoda iz prostitucije in podpora pri iskanju varne zaposlitve.

V našem programu se lahko udeležiš ene ali več od naslednjih aktivnosti:

  • psihosocialno svetovanje,
  • psihoterapija,
  • učenje slovenščine (za tujke/tujce),
  • spremstvo in zagovorništvo,
  • terapevtske in psihoedukacijske delavnice,
  • vodene športne vadbe,
  • neformalna druženja (izleti, pohodništvo, igranje družabnih iger, sprehodi, obiski bazenov, obiski razstav …),
  • pomoč pri širjenju socialne mreže (pomoč pri vzpostavljanju stikov, vključevanje v družbo),
  • podporne skupine za svojce (ki bo oblikovana, če se izkaže potreba po takšni skupini).

Vse aktivnosti so brezplačne.

Če bi se odločila za izstop iz prostitucije, bi ti ob tem nudili podporo. Ob določenih pogojih bi se lahko vključila tudi v program celostne oskrbe z (re)integracijo, ki ga Društvo Ključ že izvaja (bivanje v varnem prostoru ter podpora pri samostojnem življenju).

Dosegljivi smo preko e-maila info@drustvo-kljuc.si ali na telefonski številki 080 17 22 (brezplačna številka) vsak delavnik 9:00 – 13:00.

Najnovejši prispevki