Za uporabnike

​Če razmišljaš o tem, da bi šel po storitev k osebi v prostituciji, najprej preberi spodaj navedene vidike in ponovno razmisli, če si to res želiš1.

1V zapisu nagovarjamo osebe moškega spola, saj je velika večina oseb, ki iščejo storitve oseb v prostituciji, moških. Zavedamo se, da storitve iščejo tudi osebe ženskega spola in osebe z različnimi spolnimi identitetami.

Resnično ozadje prostitucije

Žal se malo ljudi zaveda resničnega ozadja prostitucije in verjamejo mnogim mitom, ki so se oblikovali v naši družbi. Nekaj takšnih mitov in resnic je opisanih v nadaljevanju. Resnice so zapisane na podlagi raziskav, strokovne literature ter pripovedovanj oseb, ki so bile v prostituciji, kasneje pa vključene v programe pomoči in podpore Društva Ključ ter so nam odkrito in pogumno zaupale svoje izkušnje.

MIT O PROSTITUCIJI: Osebe se za prostituiranje odločijo same, saj je to poklic kot vsak drug.

RESNICA: Na prvi pogled se zdi, da se oseba v prostituciji strinja s seksom z neznanci za plačilo in da se je za to tudi sama odločila. Toda ko bolje spoznaš razmere, iz katerih prihaja, kmalu ugotoviš, da je bila ta odločitev sprejeta, ker so jo okoliščine v to prisilile. Če bi imela boljšo možnost, bi se zagotovo odločila za tisto. Pravimo, da je bila oseba ranljiva, kar pomeni, da je bila v takšnem položaju, da ni imela druge resnične ali sprejemljive možnosti, kot da pristane na zlorabo, kar prostituiranje je.

Pogosto imajo osebe, ki pristanejo v prostituciji, zelo malo denarja in omejene možnosti, da bi si (ali svoji družini) zagotovile denar za preživetje. Zelo pogosto prihajajo iz družin, kjer je bilo prisotno nasilje, ali pa so v zvezi s partnerjem, ki je do njih nasilen. Veliko oseb v prostituciji je imelo izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. Nekatere so odvisnice od drog in/ali alkohola. Pogosti so primeri, ko odvisne osebe v prostitucijo silijo njihovi dilerji, da na ta način odplačajo dolgove. V Sloveniji, pa tudi v večini drugih evropskih držav, je veliko oseb v prostituciji tujk ali tujcev iz ne-EU držav (iz vzhodne Evrope, Južne Amerike, Afrike, z Balkana) ali pa iz revnejših EU držav (Romunije, Bolgarije …). Ker gre za tujke in tujce, so še dodatno ranljivi, kar zvodniki lažje izkoristijo. Velikokrat morajo sprejeti prostitucijo, da si zagotovijo sredstva za svoje preživetje in/ali preživetje svojih otrok/drugih družinskih članov/-ic. Posebej ranljive so tudi transspolne osebe, ki so se zaradi stigmatizacije (ker ne morejo dobiti zaposlitve) prisiljene zateči v prostitucijo kot edino možnost preživetja. Precej oseb pa je v prostitucijo prisiljenih ne le s strani življenjskih okoliščin, ampak tudi oseb, ki so jih v to prisilile.

Dejstvo je, da prostitucija ni poklic kot vsak drug, saj so bile osebe v prostituciji preko svojih življenjskih okoliščin prisiljene v to izbiro. Prav tako ne smemo zanemariti posledic prostitucije, ki so lahko zelo hude. Seks z nekom, s komer si v resnici ne želiš seksati, ima lahko težke in dolgotrajne posledice za duševno zdravje. Čeprav se oseba v prostituciji strinja s spolnimi odnosi z neznanci, to vseeno nanjo slabo vpliva. Osebe v prostituciji imajo pogosto težave v duševnem zdravju (so depresivne, tesnobne, se zatekajo v zasvojenosti, pogosto se samopoškodujejo in so pogosto samomorilne) in se znajdejo v zanje škodljivih odnosih.

Zares želiš prispevati k izkoriščanju ranljivih oseb?

MIT O PROSTITUCIJI: Osebe se za prostituiranje odločijo, ker v tem uživajo.

RESNICA: Dekleta in ženske2 v prostituciji v spolnosti s strankami ne uživajo. Pri svojem delu pogosto čutijo strah, sram, gnus in krivdo. Velikokrat svoja čustva in telesne občutke »izklopijo« (strokovno temu rečemo disociacija), kar je način preživetja v težkih stresnih situacijah. Velikokrat se omamljajo tudi z alkoholom ali drogami, da lažje preživijo prostituiranje in nasilje. Tudi če bo dekle ali ženska, ki se ukvarja s prostitucijo, rekla, da si tega želi in da to počne za sprostitev, je to zelo verjetno zato, ker ji je njen zvodnik naročil, da mora to reči ali zato, da pridobi več denarja. Navodil zvodnika pa si pogosto ne bo upala kršiti.

2Osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo, niso samo ženskega spola, a ker so najpogosteje ženske, uporabljamo žensko obliko.

Zares želiš prispevati k slabšemu duševnemu in telesnemu zdravju drugih oseb?

 

MIT O PROSTITUCIJI: Osebe v prostituciji delajo le zase.

RESNICA: V resnici imajo osebe v prostituciji večinoma zvodnika, ki jim določa, kako, kdaj, za koga in za koliko denarja morajo delati. Večinoma osebe v prostituciji, čeprav se same odločijo za delo za zvodnika, ne vedo, kakšni bodo pogoji dela, ker jim zvodniki ne povedo vse resnice. Velikokrat so deležne groženj, če ne delajo tako, kot jim naroči zvodnik. Včasih si zvodnik sam izmisli dolg, ki mu ga mora ženska v prostituciji plačati, zato dobi zelo majhen delež denarja, ki ga zasluži, saj ji ostalo odvzame zvodnik. Pri tem nima veliko možnosti, da se zvodniku upre, saj je v takih primerih zvodnik do nje nasilen. Velikokrat ji grozi, da bo škodoval njenim bližnjim. Zvodniku in strankam morajo biti vedno na voljo in ne odločajo same, kdaj bodo imele prosti čas. Nad njimi se izvaja pritisk. Pogosto z njimi manipulirajo (ker vedo, da morajo zaslužiti za preživetje, to izkoriščajo ali jih izsiljujejo z grožnjami z nasiljem in tem, da bodo povedali njihovim staršem, kaj počnejo). Dobijo navodila glede tega, kaj morajo imeti oblečeno, kaj morajo odgovarjati strankam, če jih kaj vprašajo. Večkrat stranke ali zvodniki od teh deklet pričakujejo nekaj, za kar niso bili dogovorjeni, in so dekleta in ženske prisiljene v to, da jim v vsem ustrežejo. Včasih jih zvodniki silijo tudi v izvajanje kaznivih dejanj (npr. morajo zanje krasti, preprodajati drogo). Nad njimi se vrši stalen nadzor, zelo pogosto je fizično, spolno in psihično nasilje. Običajno je tudi ekonomsko nasilje – jim jemljejo denar, omejujejo zaslužek, ustvarjajo dolgove, za katere dekleta sploh niso same odgovorne. Velikokrat jih silijo v uživanje alkohola in drog.

MIT O PROSTITUCIJI: Osebe v prostituciji same odločajo o tem, koliko strank na dan bodo imele in si stranke lahko izbirajo.

RESNICA: Dekleta in ženske pogosto ne morejo izbirati svojih strank ali imajo glede tega zelo malo izbire in so prisiljene v to, da imajo tudi po več kot deset strank na dan oziroma dokler ne zaslužijo zahtevane vsote, ki pa je lahko zelo visoka. Pogosto tudi nimajo izbire glede tega, ali bodo spolni odnosi z zaščito (kondomom) ali brez. V primeru da spolnemu odnosu brez zaščite nasprotujejo, pa nekateri moški med samim spolnim odnosom kondom tudi snamejo. Ob tem ženske doživljajo podobne občutke kot pri posilstvu. Večkrat so prisiljene v spolnost tudi z zvodniki ali njihovimi prijatelji, ki za storitve nikoli ne plačajo.

Pogosto doživljajo tudi fizično in psihično nasilje s strani strank. Včasih jim stranke ukradejo denar, ki so ga zaslužile, se ne držijo dogovorov, ženske žalijo in so do njih nespoštljivi, obnašajo se do njih kot do lastnine in ne do oseb.

MIT O PROSTITUCIJI: Osebe v prostituciji so zdrave ženske, ki redno obiskujejo zdravnika.

RESNICA: Dekleta in ženske v prostituciji so zelo redko testirane za spolno prenosljive okužbe, pogosto jim zvodniki preprečujejo tudi stike s strokovnimi delavci, npr. ne smejo same k zdravniku. Tujke zelo pogosto nimajo urejenega statusa bivanja ter nimajo zdravstvenega zavarovanja. Ženske v prostituciji čutijo strah tudi zaradi stalno prisotnega tveganja, da bodo dobile kakšno spolno prenosljivo okužbo. Lahko jih je tudi strah, da bi zanosile. Pogosto se namreč zgodi, da stranke strgajo kondom ali ga odstranijo tik pred spolnim odnosom.

S koriščenjem storitev v prostituciji torej lahko tvegaš tudi lastno zdravje, saj ne moreš biti prepričan o zdravju osebe, ki ti bo storitev nudila.

MIT O PROSTITUCIJI: Z legalizacijo prostitucije bi bilo manj posilstev in nasilja.

RESNICA: Prostitucija je že legalizirana v nekaterih državah, a se je izkazalo, da to področja ni uredilo, da ženske v prostituciji zaradi tega niso bile nič bolj zaščitene ali zdravstveno preskrbljene. Raziskave so tudi pokazale, da je redno obiskovanje žensk v prostituciji povezano z več posilstvi in ne manj.

Prostitucija kot ena izmed oblik trgovanja z ljudmi

Izkoriščanje prostitucije je ena izmed oblik trgovanja z ljudmi. Pogosto so namreč dekleta in ženske v prostituciji prisiljene v to delo s strani druge osebe (sorodnik, partner, znanec, šef …), ki je član kriminalne združbe. Velikokrat ženske (še posebej tujke) pristanejo na delo v Sloveniji v kakšnem baru, nočnem lokalu, masažnem salonu in ne pričakujejo, da se bodo morale prostituirati, saj jim tega šef na začetku ne pove (niti tega ni v njihovi pogodbi), potem pa jih v to prisili. Velikokrat jih silijo z uporabo fizičnega, spolnega in psihičnega nasilja. Jih pretepajo, žalijo, grozijo, da bodo ubili njo ali njene starše, grozijo s sramotenjem (jih posilijo in fotografirajo, ko so gole, potem pa grozijo, da bodo te fotografije pokazali staršem), jih skupinsko posilijo, lažejo, da so jim dolžne denar in da ga lahko odplačajo le tako, da se prodajajo. Grozijo jim, da se jim bodo maščevali, če ne bodo več delale zanje. Ta vidik prostitucije, čeprav izkoriščena oseba v začetku privoli v to stanje, je v Republiki Sloveniji kaznivo dejanje in se kaznuje z zaporom in denarno kaznijo. Kazensko odgovoren je tudi uporabnik storitev osebe, za katero se ve, da je žrtev trgovine z ljudmi.

Razmisli tudi o tem, kako lahko obiskovanje oseb v prostituciji vpliva nate in na tvoje odnose z drugimi na dolgi rok …

Koriščenje storitev oseb v prostituciji praviloma vpliva tudi na širši odnos do deklet in žensk. Če doživljaš dekleta in ženske kot predmete, ki so tam zato, da zadovoljijo tvoje potrebe, boš tako gledal tudi na dekleta in ženske okrog sebe, na svoje bližnje, prijateljice, (bodoče) partnerke. Spolnost ni nekaj, kar ti pripada, saj nihče ni dolžen seksati.

Ne moreš biti prepričan, ali je oseba v prostituciji, h kateri si prišel po storitev, zdrava, ali ima katero od spolno prenosljivih okužb, zato lahko tvegaš svoje telesno zdravje, če se pred tovrstnimi okužbami ustrezno ne zaščitiš.

Če si v obstoječi partnerski zvezi in se tvoj/-a partner/-ka ne strinja s tem, da iščeš storitve oseb v prostituciji, ima seveda to lahko slab vpliv na odnos s partnerjem/-ko, ker to v vajin odnos vnaša prikrivanja, laži, nezvestobo. Poleg tega lahko s tem ogrožaš telesno zdravje svoje/-ga partnerke/-ja, če nanj/-o preneseš spolno prenosljivo okužbo.

Osebe v prostituciji imajo že v osnovi manj moči kot njihove stranke zaradi ranljivejšega položaja. V takšnem položaju stranke hitreje zlorabijo to moč in so do oseb v prostituciji tudi psihično in/ali fizično nasilne. Zaradi neuravnoteženega razmerja moči ima lahko moški, ki koristi storitev osebe v prostituciji, občutek, da si z denarjem kupi tudi pravico do nasilja. S tem dobi lažen občutek pomembnosti in vsemogočnosti. Ta občutek lahko še naprej iščeš le na načine, ki so zate enostavnejši (lažje je plačati za storitev kot pa vložiti trud v odnos ali službeni uspeh) in škodljivi za druge osebe. Posledično ima lahko to uničujoč učinek na tvoje druge odnose in področja, kjer bi lahko uveljavljal svojo moč na zdrave načine, ki so ustrezni in neškodljivi za druge osebe. Ustrezno lahko zadovoljuješ svojo potrebo po moči (ki je normalna človeška potreba) preko vodenja, zastavljanja in uresničevanja novih izzivov, druženja in sodelovanja z ljudmi z veliko moči, vplivanja na druge z namenom za skupno dobro, sodelovanja v tekmovalnih športnih aktivnostih in igrah …

Najnovejši prispevki