Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi nima navade reagirati na članke (demokracija.si), ki so namenjeni izključno diskreditiranju bodisi posameznih oseb ali organizacij. Novinarjev ne učimo pisanja člankov, ker to ni naše delo; želimo pa izpostaviti, da je v objavljenem besedilu veliko napak, nepreverjenih in neresničnih informacij, pa tudi povsem resničnih podatkov, ki jim je dodana negativna konotacija, ki pa jo bodo bralke in bralci prepoznali.Kljub temu da članek ni vreden komentarja, smo tokrat ocenili, da se oglasimo; predvsem zato, ker se zaključuje s pogromom nad vsemi nevladnimi organizacijami, ki niso po avtorjevem okusu oziroma namiguje celo, da so plevel.
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je specializirana nevladna, humanitarna, prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu in ki nudi podporo žrtvam trgovanja z ljudmi, deluje na področju osveščanja ranljivih skupin, sodeluje pri in izvaja strokovna usposabljanja za številne strokovne delavce različnih področij ter v skladu s sporazumom o sodelovanju vse informacije o možnih žrtvah trgovine z ljudmi, do katerih naleti pri svojem delu, posreduje policiji.
Letno nudimo podporo okrog 50 osebam, med njimi so številne možne ali prepoznane kot žrtve trgovanja z ljudmi.
Naloga nevladnih organizacij, med njimi tudi Društva Ključ – centra za boj proti trgovini z ljudmi, ni kazenski pregon storilcev – temu so namenjene druge institucije.
Programi, ki jih sofinancira država, in k sofinanciranju katerih jo zavezujejo tako mednarodni pravni dokumenti kot nacionalna zakonodaja (na primer Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta EU o ukrepanju proti trgovini z ljudmi), so namenjeni sofinancirju izvajanja varne namestitve žrtev trgovine z ljudmi in njihove oskrbe, programu (Re)integracije oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi, programom osveščanja posebej ranljivih skupin, od leta 2020 pa tudi programu Podpore osebam v prostituciji in pri izhodu iz nje. Izvajanje programov financerji nadzorujejo preko rednih mesečnih in letnih poročil, tako vsebinskih kot finančnih, pa tudi preko izrednih nadzorov tako porabe sredstev kot samega izvajanja aktivnosti. In Društvo Ključ za izvajanje projektov ni nikoli prejelo negativne ocene s strani financerjev.
Če bi se “novinar” obrnil na nas, bi mu z veseljem pomagali z odgovori na dileme, s katerimi se sooča.
Zaključili bomo pozitivno in se avtorju zahvalili za objavo fotografije, s katero je naša nekdanja predsednica, Katjuša Popović, zelo zadovoljna.
Lep pozdrav,
Polona Kovač, predsednica Društva Ključ – centra za boj proti trgovini z ljudmi