POMOČ IN PODPORA V LETU 2019

 • 2 prepoznani žrtvi TzL, ena slovenska in ena tuja državljanka, obe izkoriščeni v prostituciji;
 • 17 možnih žrtev TzL, med njimi 12 oseb ženskega in 5 moškega spola;
 • 8 mladoletnih in 9 polnoletnih;
 • 3 slovensko in 14 tuje državljanstvo;
 • oblike izkoriščanja: izkoriščanje prostitucije, izkoriščanje homoseksualne prostitucije, služabništvo, siljenje v izvajanje kaznivih dejanj, prisilne poroke, prisilno beračenje, prisilo delo;
 • države izvora: Slovenija, Ukrajina, Bosna, Španija, Nizozemska, Nigerija, Etiopija, pri nekaterih pa državljanstvo ni znano;
 • v programe je bilo vključenih še 6 oseb, ki so bile v preteklih letih prepoznane kot žrtve TzL;
 • eno od oblik pomoči (svetovanje, telefonski razbremenilni pogovori predvsem z osebami, ki se ukvarjajo s prostitucijo, pa ne zmorejo izstopiti, ali pa doživljajo eno od drugih oblik nasilja, usmeritve na druge ustreznejše institucije, podpora pri obveščanju policije o možnih žrtvah kaznivih dejanj) smo nudili še 34 osebam.

V 2019 je tako vsaj eno od oblik pomoči prejelo 59 oseb.

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI, STROKOVNA USPOSABLJANJA IN AKCIJE OSVEŠČANJA V LETU 2019

Ciljna skupina: OTROCI IN MLADOSTNIKI

 • 55 delavnic na osnovnih šolah za 1116 udeležencev
 • 4 delavnice v četrtnih mladinskih centrih za 19 udeležencev
 • 199 delavnic na srednjih šolah in vzgojnih zavodih za 4158 udeležencev
 • 1 druženje s pisateljico za 15 udeležencev

Ciljna skupina: MLADI STROKOVNJAKI

 • 11 delavnic na fakultetah za 324 udeležencev
 • 3 delavnice za 19 prostovoljcev in prostovoljk

Ciljna skupina: ROMI

 • 3 delavnice v romskih centrih za 36 udeležencev
 • 3x druženje s 30 romskimi otroki na bazenu

Ciljna skupina: STROKOVNI DELAVCI

 • 5 delavnic za 83 delavcev v zdravstvu
 • 7 delavnic za 422 strokovnih delavcev s Policije, tožilstva, sodišč, šolstva, sociale, mladinske delavce …

Ciljna skupina: ŠIRŠA JAVNOST

 •  2 okrogli mizi za 150 udeležencev
 • 6 drugih dogodkov za 705 udeležencev

Ciljna skupina: RIZIČNE SKUPINE OSEB

 • 10 delavnic za 50 žensk v prostituciji
 • 12 delavnic/osveščanj za 472 delavcev v rizičnih poklicih

SKUPAJ: 261 dogodkov za 6449 udeležencev

V letu 2020 nadaljujemo z delom.

Najnovejši prispevki