Kaj ponujamo

Ponujamo:

  • preventivne delavnice o trgovanju z ljudmi za mladostnike, njihove starše in osebje na šoli,
  • predavanja o trgovanju z ljudmi za laično in strokovno javnost,
  • telefonsko svetovanje,
  • strokovno osebno svetovanje potencialnim in dejanskim žrtvam trgovanja z ljudmi, staršem, strokovnim delavcem v socialnem varstvu, šolstvu itd.,
  • krizno namestitev za žrtve trgovanja z ljudmi,
  • namestitev v varni prostor za žrtve trgovanja z ljudmi,
  • vključitev v program (re)integracije.

Delavnice

Društvo Ključ izvaja preventivne delavnice po slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Namenjene so otrokom, njihovim staršem in osebju v šolah. Cilj preventivnih delavnic je otroke in mladostnike osvestiti o pasteh, ki se jih poslužujejo trgovci z ljudmi ter mlade opremiti s samozaščitnimi ukrepi.

Za zadnjo triado osnovnih šol izvajamo delavnice Vijolica – kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi, srednješolcem pa so namenjene delavnice Telesnica – kako prepoznati trgovanje z ljudmi in se mu izogniti.

Usposabljanja

Društvo Ključ organizira ali pa sodeluje pri pripravi različnih usposabljanj, namenjenih predvsem strokovni javnosti. Enkrat letno izvajamo tudi usposabljanje za nove prostovoljce. Trenutno ni napovedanega nobenega usposabljanja.

Najnovejši prispevki