Kaj ponujamo

Ponujamo:

  • preventivne delavnice o trgovanju z ljudmi za mladostnike, njihove starše in osebje na šoli,
  • predavanja o trgovanju z ljudmi za laično in strokovno javnost,
  • telefonsko svetovanje,
  • strokovno osebno svetovanje potencialnim in dejanskim žrtvam trgovanja z ljudmi, staršem, strokovnim delavcem v socialnem varstvu, šolstvu itd.,
  • krizno namestitev za žrtve trgovanja z ljudmi,
  • namestitev v varni prostor za žrtve trgovanja z ljudmi,
  • vključitev v program (re)integracije.

Delavnice

Društvo Ključ izvaja preventivne delavnice po slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Namenjene so otrokom, njihovim staršem in osebju v šolah. Cilj preventivnih delavnic je otroke in mladostnike osvestiti o pasteh, ki se jih poslužujejo trgovci z ljudmi ter mlade opremiti s samozaščitnimi ukrepi.

Za zadnjo triado osnovnih šol izvajamo delavnice Vijolica – kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi, srednješolcem pa so namenjene delavnice Telesnica – kako prepoznati trgovanje z ljudmi in se mu izogniti.

Usposabljanja

Društvo Ključ organizira ali pa sodeluje pri pripravi različnih usposabljanj, namenjenih predvsem strokovni javnosti. Enkrat letno izvajamo tudi usposabljanje za nove prostovoljce. 

Najnovejši prispevki