Danes smo na okrogli mizi v Mestni hiši v Ljubljani predstavili rezultate raziskave, ki smo jo konec leta 2022 izvedli med strokovnimi delavkami in delavci, ki delajo z otroki po Sloveniji. Na okrogli mizi so se nam kot sogovorniki pridružili Irena Velič s Centra za socialno delo ter Anja Mrkalj Kastelic in Robert Tekavec z Generalne policijske uprave.

Z raziskavo smo želeli preveriti, kakšno je zaznavanje zlorabe otrok za prostitucijo v Sloveniji. Kljub temu da prihajamo v stik s številnimi zgodbami in da nam uporabnice in uporabniki pogosto povedo, da so se v prostituciji znašli že pred polnoletnostjo, so bili rezultati, ki smo jih prejeli, pretresljivi.
Po treh uvodnih vprašanjih smo strokovne delavke in delavce vprašali, ali so v preteklih 5 letih pri svojem delu zaznali, da je MOŽNO, da se mladoletna oseba ukvarja s prostitucijo. Približno 10 % (36 oseb) anketirancev je zaznalo možnost, da je otrok zlorabljen za prostitucijo. Večinoma so pojasnili, da gre za otroke med 15. in 18. letom starosti, vendar pa je tudi število tistih, ki so izbrali odgovor, da gre za otroke, mlajše od 15 let, precejšnje (19 % oz. 7 strokovnih delavk in delavcev). Povečini gre za zaznavo 1–5 primerov, so pa statistično pomembni tudi ostali zaznamki, saj kažejo na to, da je okrog 26 % (9 odgovorov) zaposlenih zaznalo več kot 5 takšnih primerov. Skupno število otrok, za katere so strokovni delavci sumili, da so žrtve prostitucije, je po preštetih najnižjih možnostih znotraj posameznih številčnih oken 120 (do 248).
94 % tistih, ki so sumili, da je otrok žrtev prostitucije, je pri vprašanju »Koliko je bilo primerov, za katere ocenjujete, da se je prostitucija dogajala ZELO ZANESLJIVO?« označilo enega od možnih odgovorov, in sicer za skupno vsaj 49 otrok (do 186), od tega je bilo vsaj 7 otrok mlajših od 15 let.
Skoraj polovica je informacijo prejela posredno preko prijateljev in sošolcev osebe (47 %). Drugi najbolj pogosti vir so bili neposredno otroci z izkušnjo (39 %), takoj zatem pa sledijo družina (36 %) in druge institucije (36 %). Svoje sume so ugotavljali tudi preko opazovanja oseb in njenih odnosov, obiskovanja spletnih strani ali pa so jih zalotili pri posedovanju večjih količin denarja in psihoaktivnih substanc. Večina zaposlenih se je obrnila na pristojne institucije in strokovno pomoč. Med odgovori prednjači predvsem policija in različne nevladne organizacije (Ključ, DNK …).
Bolj podrobno analizo lahko preberete na povezavi: https://drustvo-kljuc.si/o-prostituciji/o-prostituciji-otrok-v-sloveniji/
Tudi ta raziskava je, podobno kot naše siceršnje objave, ki so plod naših izkušenj pa tudi izkušenj iz tujine, potrdila vsaj dvoje – osebe, ki se, tako ali drugače, znajdejo v prostituciji, povečini nimajo dobrih izhodišč in so prve zlorabe pogosto izkusile že v času otroštva. In nujno moramo začeti s spremembo dojemanja tega, kaj prostitucija je, kako zelo škodljiva je za osebe, ki so v njej, in si z različnimi ubeseditvami nehamo metati pesek v oči – ne gre za delo, ne gre za seksualno osvoboditev družbe, nikakor ne gre za kupovanje “nežnosti” – v veliki večini primerov gre izključno za zlorabo tistih, ki imajo moč, nad tistimi, ki moči zaradi slabših izhodišč, nimajo.

Najnovejši prispevki