Kurativni projekti

Samo preventiva ni dovolj.

Žrtvam trgovanja z ljudmi je potrebno tudi ustrezno pomagati. Treba jih je rešiti iz ogrožajoče situacije, jim ponuditi ustrezno namestitev, psihosocialno pomoč in vsaj osnovne življenjske potrebščine.

Moramo jim omogočiti dobo okrevanja ter, po dobi okrevanja, pomoč pri urejanju dokumentov, pravno pomoč, psihoterapevtsko svetovanje, če ga potrebujejo, učenje slovenskega jezika, v primeru, ko gre za tuje državljane in državljanke, (re)integracijo ter socialno vključenost.

Najnovejši prispevki